โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหมูบุ่น จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหมูบุ่น จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 833 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม2559  ณ วัดหมูบุ่น ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา