โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมว่าที่วิศวกร ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมว่าที่วิศวกร ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคเรียนที่ 3-2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เตรียมความพร้อมในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการจริง และกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพลพันธ์ เสนะพันธ์    ผู้ช่วยผู้จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานกับสถานประกอบการ  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน ดร.กิจกา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่สถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษาที่จะได้นำความรู้ไปในใช้ในการฝึกประสบการณ์  นักศึกษาที่ฝึกงานในปีการศึกษานี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฝึกฝน เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆในสถานประกอบการเพราะการฝึกงานไม่ได้เป็นเพียงการเก็บหน่วยกิตเพื่อให้จบการศึกษาเท่านั้น ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสของนักศึกษาที่จะก้าวสู่วัยทำงาน ในการนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปปรับใช้และสร้างโอกาสในการทำงาน และเมื่อจบการศึกษาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศด้วย”  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา