โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตโซนบ้านพัก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ชำรุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตโซนบ้านพัก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ชำรุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตโซนบ้านพัก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ชำรุด 

   เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 17:00 น. ที่ผ่านมา เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านพักและเสาไฟฟ้า ซึ่งมีสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตพาดผ่านด้วย จึงทำให้สายนำสัญญาณดังกล่าวชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบพบว่า เสาไฟฟ้าที่สายนำสัญญาณพาดผ่านนั้นหัก จึงทำให้ช่างไม่สามารถดำเนินการตัดต่อสายได้ จนกว่าจะมีการตั้งเสาไฟฟ้าต้นใหม่

ขออภ้ยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา