โลโก้เว็บไซต์ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114753_88575.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา