โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-06-16

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธิอิเลกทรอนิกส์                      ด้วยผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัฐบาลได้ประ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114042_34042.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

าศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114524_34430.pdf >> อ่านต่อ


รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114753_88575.pdf >> อ่านต่อ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200623114753_88575.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา