โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แห่เทียนพรรษาเพื่อนำถวายแด่วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) และถวายจตุปัจจัยเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา อันเป็นการสืบทอดประเพณีและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา