โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13 สิงหาคม 2563    เวลา  07.09 น.  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก พร้อมด้วย   คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา    ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ    เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา

          จากนั้น  เวลา 08.09 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2563   โดยมี  พระครูมนูญบุญยวาท เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส    ณ  บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ร่วมงาน    ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ของคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

 

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา , นายศุภกร  ดีหนู

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา