โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 และเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น   จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา