โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 990 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมอันดี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา