โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาราชมงคลล้านนาคว้าแชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาราชมงคลล้านนาคว้าแชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม Explosion 1  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว (TPA Robo’s Rapid Fire Competition 2016) ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2559   ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ซึ่งสมาชิกทีม Explosion 1 ประกอบด้วย นายณัฐพล อินตาพรหม นายวัชร กันผางามและนายปิยวัฒน์ ธิฉลาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยมีอาจารย์ ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ อาจารย์เอกรัฐ จันประเสิรฐและอาจารย์วิศิน วงศ์คำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เอกรัฐ อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ส่งทีมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนักศึกษาเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจทั้งตัวนักศึกษา คณาจารย์และมหาวิทยาลัยฯการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำหรับการพัฒนาทีมซึ่งในการแข่งขันแต่ละปีจะมีรุ่นน้องที่เข้าไปเป็นทีมงานเสริมทีมเพื่อเรียนรู้กระบวนการและเตรียมเพื่อเข้าแข่งขันในปีต่อๆไป

ด้านรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ถือว่านักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ได้รู้จักทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน ซึ่งถือว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้การทำงานต่อไป อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา