โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 406 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)
        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้ร่วมกันประชุมวางแผนเพื่อพิจารณารายละเอียดการนำรถกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประกวด ในเทศกาลประเพณียี่เป็ง พ.ศ.2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในปี 2563 นี้ จะไม่มีการจัดประกวดในรูปแบบของการเดินขบวนประกอบ เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ปรับรูปแบบให้เป็นการจัดแสดงกระทงใหญ่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประกวดในบริเวณต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีการจับฉลากเลือกตั้งอีกครัั้งในการประชุมเตรียมงานของจังหวัดครั้งต่อไป
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา