โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ Koyori Project 2020   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ Koyori Project 2020  

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020  “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่ทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การ เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เชียงใหม่เฟสติวัล จัดโดยได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่ฮิโรชิ  มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอาทร  พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

โดยโครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่ทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การ เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 3 ปี นำกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้า OTOP หัตถกรรมสิ่งทำในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนพะเยา แพร่ น่าน เชียงราย) ร่วมพัฒนาองค์ด้วยรู้ทั้ง 4 ด้านได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ด้านการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างเครือข่าย โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 24 กลุ่ม และคัดเลือกเหลือ 10 ผลงานเพื่อนำเสนอในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ChiangMai Design Week 2020 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ Bangkok Design Week 2020 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา