โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลนครเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลนครเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 3544 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรื่องย่อการตกแต่งกระทงใหญ่

ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลนครเชียงใหม่

................................

ชื่อหน่วยงานที่ส่งกระทง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตกแต่งเกี่ยวกับเรื่อง                อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม

มีความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้.-

          ต้นปฐมกัป มีพญากาเผือกทํารังอยู่บนต้นไม้เดื่อ ไข่ออกมา ๕ ฟอง วันหนึ่งขณะที่แม่กาออกหาอาหาร ลมพายุพัดไข่ทั้ง ๕ ใบ ไหลตกแม่น้ําไป เมื่อแม่กาเผือกกลับมาแล้วไม่พบลูกทั้ง ๕ จึงออกค้นหาและเสียชีวิตไป

ไข่ทั้ง ๕ ไหลเลาะน้ำไป มีแม่สัตว์ต่างๆ เก็บไข่ไปเลี้ยงคือแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์ ต่อมาไข่ทั้ง ๕ ก็ฟักออกมาเป็นบุรุษทั้ง ๕ และแม่สัตว์ทั้งหลายต่างก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีอายุพอบวชได้แล้ว เพื่อเป็นการทดแทนคุณมารดาจึงออกบวชเป็นฤๅษี และแม่เลี้ยงทั้ง ๕ ก็ได้อนุโมทนา พร้อมกับฝากชื่อเอาไว้

องค์ที่  ๑ มีพระนามว่า พระกกุสันโธ เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นไก่

องค์ที่  ๒ มีพระนามว่า พระโกนาคมโน เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาค

องค์ที่  ๓ มีพระนามว่า พระกัสสโป เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่า

องค์ที่  ๔ มีพระนามว่า พระโคตโม เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโค

องค์ที่  ๕ มีพระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรโย เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นราชสีห์

อยู่มาวันหนึ่งได้เหาะมาหาอาหารผลไม้ และบําเพ็ญเพียรธรรมที่ป่าดอยสิงคุตตระ ณ ใต้ต้นนิโครธ อันร่มเย็นด้วยกิ่งไม้สาขาใหญ่ ฤๅษีทั้ง ๕ ได้มาพบกัน ณ ที่นี้โดยไม่ได้นัดหมาย จึงสอบถามถึงความเป็นมาของกันและกัน จนรู้ว่าแต่ละองค์ก็มีแต่แม่เลี้ยง ฤๅษีทั้ง ๕ จึงร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ได้พบแม่บังเกิดเกล้า ด้วยอํานาจสัจจะอธิษฐานธรรมอันบริสุทธิ์ดังก้องไปถึงพรหมโลก ท้าวฆาติกามหาพรหม ซึ่งเดิมคือ แม่กาเผือก ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดจึงจําแลงเพศเป็นรูปเดิม ขนขาวสวยงาม มาปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าของฤๅษีทั้ง ๕ เมื่อลูกฤๅษีได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็รู้สึกสลดสังเวชใจและสํานึกบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่กาเผือก จึงน้อมนมัสการผู้เป็นแม่ กราบขอสัญลักษณ์อนุสรณ์ผู้บังเกิดเกล้าไว้บูชา ได้มาเป็นฝ้ายเป็นรูปตีนกาสัญลักษณ์ของแม่กาเผือกให้แก่ฤๅษีทั้ง ๕ ไว้ใช้เป็นไส้ประทีสจุดบูชาทุกวันพระ และต่อมาได้กลายเป็นประเพณีจุดประทีสตีนกาบูชาแม่กาเผือกในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ยี่ (เหนือ) เป็นตํานานสืบไว้ตลอดกาลนาน

ด้วยตำนานการถวายผางประทีสปทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงนำเสนอ รถกระทงประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้เพื่อบอกถึงความหมายของการบูชาผางประทีส ให้ถึงพร้อมซึ่งความสง่างามแนวคิด อานิสงส์ผางประทีสบูชาพระญาติฆากาพรหม ด้านศิลปะวัฒนธรรมผ่านศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนา สืบต่อมา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon