โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,651 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,651 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/11/20201106082558_43277.pdf






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา