โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ และน.ศ. มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเชิงดอย ภายใต้โครงการฯ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จอมทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ และน.ศ. มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเชิงดอย ภายใต้โครงการฯ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จอมทอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ธันวาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา