โลโก้เว็บไซต์ COVID เฟส 2 มทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

COVID เฟส 2 มทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ในบริเวณที่กลุ่มเสี่ยงได้มีการสัมผัสและใช้บริการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ห้วยแก้ว)คำค้น : โควิด, โคโรนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา