โลโก้เว็บไซต์ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ในโครงการประกันสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ในโครงการประกันสังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตนเอง 3 ช่องทาง

1. ด้วยวิธีการยื่นแบบสถานพยาบาล สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม

2. ผ่าน www.sso.go.th

3. ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา