โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets รุ่นที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทดสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets รุ่นที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยส่วนงานวิทยบริการฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทางด้าน ICT สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ทดสอบประกอบด้วย Word Processing และ Spreadsheets จำนวน ๕๐ คน

โดยการทดสอบดังกล่าว ใช้สนามทดสอบของแต่ละพื้นที่ ของงานวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่ ทดสอบ ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา)


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา