โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล ผ่านโปรแกรม MS Team | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล ผ่านโปรแกรม MS Team

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการ ปฐมนิเทศหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านโปรแกรม MS Team เพื่อสร้างความเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ และ ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ URL ต่อไปนี้

[[ คลิกดูรายละเอียดโครงการฯ ที่นี่ ]]

[[ คลิกติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ล่าสุด ที่ีนี่ ]]

 

เรียงเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ อารีรัตน์ พิมพ์นวน, หนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา