โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 909 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ โดยมี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบบรรยายให้ความรู้ ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ จากส่วนงานต่างๆ ของ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา