โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 21 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210222153101_16006.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา