โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์นฐนัธย์ ใยบัว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ เริ่มจากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาในชุมชน ที่มีอาชีพหลักในการปลูกลำไยกันเป็นส่วนใหญ่แต่ประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ จึงคิดแปรรูปลำไยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรรี่เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ และการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าได้มากขึ้น

จากการที่คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าใหม่  ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากขึ้น โดยสร้างช่องทางการตลาดและจำหน่ายผ่าน Social Network พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดโดยสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม มุ่งเป้าหมายให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว พิษณุ พรมพราย /จักรรินทร์ ชื่นสมบัติ /วรรธนพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา