โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องขยายเวลา เปิด - ปิด ให้บริการในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบและช่วงสอบ (มีนาคม 64) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องขยายเวลา เปิด - ปิด ให้บริการในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบและช่วงสอบ (มีนาคม 64)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา