โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1088 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "การประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพื่อเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา