โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายเอกวี  ตันติอาภรณ์กุล อุปนายก 1 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ที่ห้องประชุมนครพิงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาและกิจกรรมมหกรรมรักน้อง No-S  No-L ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่มทร.ล้านนา โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจสัมภาษณ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา