โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเวทีหารือแนวทางพัฒนางานกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเวทีหารือแนวทางพัฒนางานกิจการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วิทยา วนาพิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมหารือการงานด้านกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีนายจักรพงษ์ ชุมใจ นายกสโมสรนักศึกษา  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๓ คณะเข้าร่วมประชุม   ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนกำหนดวิธีการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆด้าน และให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งสามารถติดตามการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางได้ที่  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007056199182&fref=ts (ภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง)  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา