โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-05-03

งานวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นธานการประชุมและให้โอวาทแก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตัวและวิธีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการร่วมโครงการตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเวทีหารือแนวทางพัฒนางานกิจการนักศึกษา
อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วิทยา วนาพิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมหารือการงานด้านกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีนายจักรพงษ์ ชุมใจ นายกสโมสรนักศึกษา  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๓ คณะเข้าร่วมประชุม   ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนางา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา