โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 ผ่านระบบ MS Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น

          ในการจัดงานครั้งนี้มี Invited Speaker จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1  Agriculture: Adapting to a Changing Climate โดย Dr. Julia Mayo-Ramsay: Mayo-Ramsay Legal, Narooma, NSW, Australia.
ท่านที่ 2 Precision feeding management: New approach for better and more sustainable animal production โดย Dr. M. Marjuki: Brawijaya University, Indonesia.
ท่านที่ 3  Application of microbial consortia involved in ammonification and nitrification for organic hydroponics โดย Dr. Sakuntala Saijai: Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand.
ท่านที่ 4  Use of High Voltage and Plasma for Agriculture, Forestry and Fisheries โดย Prof. Dr. Katsuyuki Takahashi: Iwate University, Japan.
และผลงานนำเสนอ Paper presentation แบ่งเป็น 4 ห้องการนำเสนอ ได้แก่ Animal Science, Plant Science, Food Science and Technology, Computer Science and Information Technology รวมผลงานนำเสนอ 30 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวล์โหลด Book of Abstract VICSAT2021 ผ่านทาง sat.rmutl.ac.th/page/vicsat-2021-science

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา