โลโก้เว็บไซต์ News Clipping-มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

News Clipping-มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon