โลโก้เว็บไซต์ โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มีนาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการแสดงแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง เพื่อรายงานผลการวิจัยของโครงการ ระหว่างสิงหาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 ให้ผู้ใช้ประโยชน์จากภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังผลงานวิจัยและร่วมเสนอความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์แตงกวาและฟักทอง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา