โลโก้เว็บไซต์ MS Office ๓๖๕ เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานภายใน มทร.ล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MS Office ๓๖๕ เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานภายใน มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานของ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด

ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธาน เปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจาก บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ใน มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เป้าประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อการนัดหมายการประชุมและร่วมหาข้อตกลงร่วมกันในการนัดหมายการประชุม ของหน่วยงานต่างๆภายใน มทร.ล้านนา


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา