โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-04


แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ และทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดยมีนางอุบลนัดดา  ลิ้มจรูญ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ให้การต้อบรับ ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 5 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อMS Office ๓๖๕ เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานภายใน มทร.ล
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนัดหมายการประชุม สำหรับหน่วยงานของ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธาน เปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อก... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หรือโครงการ Talent Mobility โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย อาจารย์อุเทน คำน่าน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และร่วมสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานป... >> อ่านต่ออาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์  อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง   อาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ตลอดจนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาว... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสถาปัตยราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลออกแบบประตูวัฒนธรรมล้านนา
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบประตู (แห่งใหม่) สู่วัฒนธรรมล้านนา Gateway to Lanna Heritage ตามโครงการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ท่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา