โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel และ World แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel และ World แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายภรัญยู ใจบำรุง และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายให้ความรู้การฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft World แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา