โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 672 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ขอเชิญนักศึกษาส่งการออกแบบตารสัญลักษณ์เครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ สามารถส่งผลงานการออกแบบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onesqa.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-2163955 ต่อ 218, 219  คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา