โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-05

ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมิน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใคร่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ วัน  ยังคงเป็นการอบรมในส่วนของ STEP1  เพิ่มเติมเนื้อหาในด้านการอบรมให้เกิดแรงจูงใจ กระบวนการความคิดในการประกอบธุรกิจ โดยมีกรเสนอแนวทางประกอบอาชีพที่น่าสนใจดังนี้๑.หลั... >> อ่านต่อ


คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงปม. พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวบริการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ขอเชิญนักศึกษาส่งการออกแบบตารสัญลักษณ์เครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ สามารถส่งผลงานการออกแบบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onesqa.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-2163955 ต่อ 218, 219  คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการประก... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาการบัญชี
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  (ประกาศ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

      คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทธุรกิจกาแฟคั่วสำเร็จ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้มและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอยม่อนจอง ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 อาจารย์กีรติ วุฒิจารี หัวหน้าคณะนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา