โลโก้เว็บไซต์ ความผูกพันของคนกับพริก ตอนจบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความผูกพันของคนกับพริก ตอนจบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง ความผูกพันของคนกับพริก "การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอนจบ) พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 หน้า 136 - 138 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา