โลโก้เว็บไซต์ เพาะเห็ดแบบตั้งใจดี มีมานะ ทำจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เพาะเห็ดแบบตั้งใจดี มีมานะ ทำจริง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย อาจารย์ศิริพร อ่ำทอง เรื่อง เพาะเห็ดแบบตั้งใจดี มีมานะ ทำจริง ในคอลัมน์ คุยเรื่องเห็ดกับลุงลี พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 หน้า 159 - 162 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา