โลโก้เว็บไซต์  คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

สำหรับพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านศิลปะทุกแขนง

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก เพจ Art Architecture Rmutl


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา