โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (พื้นที่เจ้าภาพ) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams (Code: 6armebh)

 

ลงทะเบียนตาม QR CODE ที่แนบ

รับประกาศนียบัตรออนไลน์

E-mail: wareerut_rmutl@hotmail.com

 

=========================

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ติดต่อสอบถาม: 054-710259 ต่อ 1150


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา