โลโก้เว็บไซต์ อบรมสัมมนาให้ความรู้บุคลากรผู้สอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมสัมมนาให้ความรู้บุคลากรผู้สอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดและบริษัท เอบีบี จำกัด จัด “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ให้บุคลากรผู้สอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปี 2559” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ห้อง Knowledge Theater อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้  นายธีระชัย  เจียมจิต ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดส่วนภูมิภาค บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดเป็นตัวแทนมอบเครื่อง Ring Main Unit อุปกรณ์ SWITCH GEAR ตัดตอนกระแสไฟฟ้าด้านแรงดันสูง 24 กิโลโวลต์ มูลค่า 438,700 บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดและบริษัท เอบีบี จำกัด เกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง, แรงดันต่ำ โดยใช้โปรแกรม E-Design และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ น่านและลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนผลิตเขื่อนสิริกิติ์ บจก.พี.อี.อิเลคทริคและ บจก.อายคอนซัลแทนท์ ดีไซน์ เข้าร่วมการอบรม

 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา