โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-10

ผู้แทนจาก มทร.ล้านนา เข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พุธ 10 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีเบิกตัวผู้สนับสนุนกิจการงานของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7  รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถวายรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเข็มใน... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่เทียนพรรษา ณ วัดช่างเคียน นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 10 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา  ณ วัดช่างเคี่ยนนำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา นับว่าเป... >> อ่านต่อ


คณะวิศวฯ มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาอาจารย์สร้างงานวิจัย ตั้งเป้าผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
พุธ 10 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการอบรมเชิงพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม :  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จาก วช. ประจ... >> อ่านต่อ


อบรมสัมมนาให้ความรู้บุคลากรผู้สอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
พุธ 10 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดและบริษัท เอบีบี จำกัด จัด “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ให้บุคลากรผู้สอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปี 2559” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ห้อง >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา