โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทนจาก มทร.ล้านนา เข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทนจาก มทร.ล้านนา เข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีเบิกตัวผู้สนับสนุนกิจการงานของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7  รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถวายรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเข็มในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา มีตัวแทนเข้ารับพระราขทานได้แก่ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู อาจารย์มนตรี เงาเดช อาจารย์วัชรวุธ  พุทธิรินโน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจการงานของพระตำหนักฯและสนองงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้วยดีเสมอมา พิธีนี้จัดขึ้น ณ เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา