โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กรกฎาคม 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 1267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ตัวแทนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนางสาวแววดาว  ญาณะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านงานศิลปวัฒนธรรม ณ วัดโพธารามมหาวิหาร(วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา