โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 826 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท บัญฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา  ได้แก่
    นางสาวสุพัตรา แลดี
     

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว ที่  นางสาวชลธิชา ทาคำฟู
 เบอร์โทร 0943416681

 และ  เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ตามที่ได้ประกาศไว้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา