โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกชุดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม adobe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกชุดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม adobe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกชุดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม adobe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210802164447_15409.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา