โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 6,449 ชุด

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923101702_82222.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา