โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 1 โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 1 โครงการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923171435_22265.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา