โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210923171904_74787.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา