โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ระดมฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้บุคลากรภายใต้โครงการจัดหาของ ทต.ช้างเผือก เตรียมพร้อมรับการจัดการเรียนแบบ On-site | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ระดมฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้บุคลากรภายใต้โครงการจัดหาของ ทต.ช้างเผือก เตรียมพร้อมรับการจัดการเรียนแบบ On-site

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้ารับการวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinopharm) โดยเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดการเข้ารับวัคซีนในวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 107 ราย และวันที่ 29 กันยายน 2564 จำวน 13 ราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

Cr. ภาพถ่าย : อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา