โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19 รอบที่ 2 วันพุธที่ 17 พ.ย.64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19 รอบที่ 2 วันพุธที่ 17 พ.ย.64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 585 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบรายชื่อ เข้ารับการฉีดวัคซีนรอบที่ 2 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทั้งนี้สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ช่องสำหรับผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

***หมายเหตุ  เตรียมบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน ในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน***ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา